Alles over seniorenwoningen

De woningmarkt voor senioren verandert. Dat heeft u misschien zelf al ondervonden tijdens uw zoektocht naar een nieuwe woning. Ouderen blijven tegenwoordig steeds langer thuis wonen, maar ook het aantal ouderen stijgt. Dit vraagt om nieuwe en creatieve oplossingen van de overheid. Daarom heeft de Rijksoverheid het programma “Langer Thuis” in het leven geroepen, met als doel om senioren zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te laten wonen. Op deze website vertellen we u alles over seniorenwoningen en de maatregelen van de Rijksoverheid. 

Welke ontwikkelingen zijn er in de woningmarkt voor senioren?

Het is u vast niet ontgaan dat er verschillende ontwikkelingen in de woningmarkt voor senioren plaatsvinden. Zo stijgt door de vergrijzende bevolking de vraag naar geschikte ouderenwoningen en wonen ouderen steeds langer zelfstandig. Welke ontwikkelingen vinden er plaats in de woningmarkt voor senioren? En wat doet de overheid voor ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen? We vertellen u er alles over!

seniorenwoningen

De vergrijzing zet door

De Nederlandse bevolking wordt als maar ouder en steeds meer mensen in ons land bereiken de leeftijd van 75 jaar of ouder. Momenteel wonen er in Nederland 1,3 miljoen 75-plussers. Van al deze senioren woont nog 92% zelfstandig. En zelfs 66% van alle 90-plussers woont nog zelfstandig.

Maar de vergrijzing zet door. Naar verwachting is het aantal 75-plussers in 2030 gegroeid tot 2,1 miljoen. In 2040 zijn er naar verwachting ongeveer 2,5 miljoen 75-plussers in Nederland. Deze groei betekent dat de overheid de komende jaren in zal moeten zetten op woongelegenheid voor senioren.

Langer zelfstandig wonen

De meeste ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis en vertrouwde buurt wonen. U voelt zich waarschijnlijk ook het fijnst in een bekende omgeving. Maar helaas, ouderdom komt met gebreken. Gelukkig zijn er tegenwoordig meer hulpmiddelen beschikbaar, zodat u op een veilige manier langer thuis kunnen blijven wonen. Zo kunt u aanpassingen aan uw woning laten doen. In sommige gevallen is het niet meer mogelijk om zelfstandig te blijven wonen. Gelukkig zijn er dan verschillende woonvormen waar u de zorg kunt krijgen die u nodig hebt.

Meer seniorenwoningen in Nederland

Het aantal senioren stijgt. Dat betekent dat er meer seniorenwoningen gebouwd moeten worden. Gelukkig doet de Rijksoverheid er alles aan om geschikte woongelegenheid voor senioren te creëren. Dit doen ze onder andere met het programma Langer Thuis. Het doel van dit programma is dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen wonen met een goede kwaliteit van leven. De Rijksoverheid wil de ondersteuning en zorg aan huis verbeteren. Ook stelt dit programma financiële hulpmiddelen beschikbaar zodat woningen aangepast kunnen worden, zodat ouderen zonder ongemakken in hun woning kunnen blijven wonen.

Aanpassen van bestaande seniorenwoningen

Wilt u graag zelfstandig blijven wonen, maar heeft uw woning niet de noodzakelijke voorzieningen? Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg hulpmiddelen beschikbaar, waarmee u uw woning kunt aanpassen. Zo kunt u drempels laten verwijderen, een aangepast toilet laten plaatsen of de keuken aanpassen.

Beslissingen over aanpassen van bestaande seniorenwoningen worden gemaakt door de gemeente. Gemeentes maken hierover afspraken met verschillende partijen, zoals woningcorporaties, en zorgaanbieders. Het beleid omtrent seniorenwoningen is dus per gemeente verschillend. Senioren die hun woning moeten laten aanpassen wegens een ziekte of beperking kunnen aanspraak maken op een vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg. Meer weten over deze vergoedingen? Lees dan verder!

Vergoeding vanuit de Rijksoverheid

De overheid wil graag dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Daarom hebben ze de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in het leven geroepen. Met deze wet krijgt u financiële hulp van de gemeente, waarmee u uw huis aan kunt passen. Hebt u vragen over de Wmo of wilt u de Wmo aanvragen? Maak dan een afspraak bij het Wmo-loket in uw gemeente. U betaalt voor deze vergoeding maandelijks een eigen bijdrage.

Een andere vergoeding die de Rijksoverheid biedt aan senioren is de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is geschikt voor mensen met een stoornis of aandoening, die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Met de Wlz kunt u hulpmiddelen, zoals een rolstoel, krijgen. Houd er wel rekening mee dat u ook bij de Wet langdurige zorg een eigen bijdrage betaalt.

Mantelzorgwoning bouwen

Om als oudere de juiste zorg te krijgen, kan mantelzorg uitkomst bieden. Bij deze zorgvorm neemt een vriend of familielid de zorg op zich. Om mantelzorg gemakkelijker te maken, kan een mantelzorgwoning worden gebouwd. Dit is een woning die op het terrein van het huis van de hulpbehoevende. De mantelzorger woont in deze woning en is zo altijd dicht bij de persoon die zorg nodig heeft. Om het bouwen van een mantelzorgwoning toegankelijker te maken, heeft de Rijksoverheid besloten dat er geen omgevingsvergunning meer nodig is voor een mantelzorgwoning. Toch zijn er wel regels verbonden aan de bouw van een mantelzorgwoning. Zo moet u voldoen aan het bouwbesluit, waarin regels staan over gezondheid, milieu en veiligheid.

Meer zorg aan huis dankzij Rijksoverheid

Het kabinet doet er alles aan om senioren langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Vroeger verhuisden hulpbehoevende senioren al snel naar een verzorgingstehuis, maar dat hoeft tegenwoordig gelukkig niet meer. Het kabinet zet namelijk in op meer zorg aan huis. Zo kunnen senioren die dit willen thuis blijven wonen. Thuiszorg brengt ook extra kosten met zich mee. Om deze kosten te dekken, kunt u via de Wmo huishoudelijke hulp aanvragen. Dan krijgt u voor een klein bedrag per maand thuiszorg aangeboden via de gemeente.

seniorenwoningen overheid

Seniorenwoningen huren via Woonzorg

Woonzorg Nederland beheert een groot aanbod aan sociale huurwoningen voor ouderen in heel Nederland. In deze seniorenwoningen is er altijd ruimte voor contact en ontmoeting met andere bewoners. Woonzorg Nederland biedt verschillende woonvormen. Of u graag zelfstandig in een beschermde en veilige omgeving wilt wonen of dat u het liefst in een onzelfstandige woonvorm woont, het kan bij Woonzorg Nederland. U kunt zelf kiezen of u graag in de drukte van de stad leeft of dat u toch liever in uw vertrouwde dorpse omgeving woont. Door het uitgebreide aanbod is er altijd een woning die bij u past.

Overheid beschermt huurders met ziekte of handicap

Om discriminatie vanwege een ziekte of handicap te voorkomen heeft de overheid de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) opgesteld. Volgens deze wet mag een huiseigenaar geen kopers of huurders weigeren vanwege een chronische ziekte of handicap.

Verder moet de verhuurder u toestemming verlenen om bijvoorbeeld uw scootmobiel te parkeren, tenzij dit gevaar oplevert. Een blindengeleidehond mag niet geweigerd worden in een woning, ook al geldt de regel dat er geen huisdieren zijn toegestaan. Zo beschermt de overheid huurder met een ziekte of handicap.

Nieuwe woonvormen voor senioren

Als oudere kunt u te maken krijgen met uitdagingen in uw woonsituatie. Gelukkig biedt de woningmarkt steeds meer oplossingen om comfortabel te blijven wonen met de hulp die u nodig hebt. Of u nu wilt samenwonen met familieleden, een woning wilt die met u meegroeit, of extra hulp nodig heeft, er zijn steeds meer innovatieve woningtypen die op uw situatie aansluiten. We vertellen u meer over de mogelijkheden die de huidige woningmarkt biedt.

woonvormen voor senioren

Meergeneratiehuizen

U hebt misschien wel eens gehoord van meergeneratiehuizen. In deze woningen leven meerdere generaties van een familie onder één dak. Deze woningsoort wordt in sommige gevallen opgeleverd als nieuwbouwwoning, terwijl er ook bestaande woningen worden verbouwd tot meergeneratiehuizen.

Als oudere is het fijn om te weten dat u mogelijkheden hebt om samen met familieleden onder één dak te wonen. Zo is er altijd een vertrouwd iemand in de buurt en hoeft u niet te verhuizen naar een onbekende omgeving.

Meegroeiwoningen

Een meegroeiwoning is een speciaal ontworpen huis dat u kunt aanpassen wanneer uw leven verandert. De naam zegt het al, de woning groeit met u mee. Dit woningtype begint als er starterswoning, maar zodra er kinderen in aantocht zijn kunnen er extra ruimtes, zoals extra slaapkamers aan worden toegevoegd. Het idee is dat de woning uiteindelijk geschikt is voor senioren en eventueel bewoond kan worden door meerdere generaties. Een meegroeiwoning maakt het mogelijk dat u voor een lange tijd in uw woning kunt blijven wonen.

Kangoeroewoningen

Een kangoeroewoning is een sociale huurwoning, waarbij twee woningen aan elkaar zijn verbonden. Een huis is voor een hulpbehoevende en de andere woning is voor degene die hulp biedt. Beide huizen zijn aparte woningen met een eigen huisnummer. Kangoeroewoningen worden al langer gebouwd, maar worden steeds populairder als alternatief voor het verzorgingstehuis of beschermd wonen.

Bronnen gebruikt voor het maken van deze tekst